Έκτακτη ανακοίνωση... Έκτακτη ανακοίνωση...&nbsp;Έκτακτη ανακοίνωση...&nbsp;Έκτακτη ανακοίνωση...&nbsp;Έκτακτη ανακοίνωση...&nbsp;<br><br><br><br>

Bistrot

Black Duck Garden - Athens City Museum Bistrot

http://blackduckgarden.gr/

The Black Duck Garden - Athens City Museum Bistrot will be open all summer and up to October 15, from 9 a.m. till late at night, in the Athens City Museum garden. From October 15 until the end of April, it will be open in the sun-lit garden patio, from 9 a.m. till 5.30 p.m.

Visitors will be able to enjoy aromatic Greek coffee with sweet preserve, all kinds of coffee with hand-made cookies or cake, a variety of tea, chocolate, juice, sandwiches, as well as a variety of select Greek wines and cold cuts, original finger food, salads, cold and hot dishes and daily specials.

We also offer tasty desserts and an extensive menu of wines, beers and other alcoholic drinks.

In the garden patio there are books for you to read, while listening to atmospheric music at the right volume.