Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία

Η Αθήνα του 1842

 

just a gap can be removed