Benefactors - Donators - Sponsors

BENEFACTORS

ELINA (EIRINI-AGGELIKI) A. GALINOUGREAT DONATORS OF THE MUSEUM
(In alphabetical order)
 
Heleni Ambatzi
Georgios Georgiades  family
Axel Georgiou
Yiuli Georgiou-Wolffhugel
Myrto Georgiou-Nielsen
Aggelos Ioannidis
Georgios Kalakallas
Ioannis Karalivanos
Mary Kastriotou
Aliki Kilaedoni - Anastasiadi
Asemina Kriezi (Papastratos family)
Petros Makris-Staikos
Nikolaos Mavrakis
Evi Mela - Zisi
Ariadne Michelaki
Rita Mpoumpoulidh - Thomson
Marina Nisioti - Katri
Myrto Nielsen
Heleni - Εlissavet Papastratou - Κοminou
Ioanna Sylaidopoulou

Sponsors for the educational programs of the Museum

2014: Antonios Komninos

2015: A. G. Leventis Foundation