• Μείνετε σε επαφή
  •  
  •  
  •  
  •  

Ψηφιακές Εκθέσεις

Οδηγίες χρήσης

Η έκθεση μπορεί να προσπελαστεί από πρόσφατο δημοφιλή φυλλομετρητή διαδικτύου που υποστηρίζει το πρότυπο HTML 5.0. Σε κάθε οθόνη της εφαρμογής υπάρχουν σύντομες οδηγίες χρήσης, προσπελάσιμες από το κομβίο με το ερωτηματικό (?) στην αριστερή πλευρά της οθόνης.  Είναι σκόπιμο όπως ο χρήστης επιλέξει με δεξί κλικ την δυνατότητα πλήρους οθόνης (fullscreen) για καλύτερη εμπειρία θέασης.

Η εφαρμογή αποτελείται από 13 πανοράματα υψηλής ευκρίνειας.. Ο 'διπλωμένος χάρτης' πάνω αριστερά αποκαλύπτει την κάτοψη της έκθεσης.  Οι μπλε κύκλοι δηλώνουν τις θέσεις των πανοραμάτων, ενώ ο κόκκινος συμπαγής κύκλος την θέση του ενεργού πανοράματος.  Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για κάθε αντικείμενο (αν τοποθετήσετε το ποντίκι πάνω στη θέση του στην κάτοψη).  Βλέπετε το αντικείμενο επιλέγοντάς το.

Για ευκολότερη εξερεύνηση των πανοραμάτων χρειάζεται να υπάρχει  ποντίκι με ροδέλα.
Με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, ο χρήστης μπορεί να μετακινηθεί σε οποιαδήποτε σημείο του πανοράματος.  Με την ροδέλα μπορεί να μεγεθύνει ή να σμικρύνει την οθόνη.
Εναλλακτικά, όλες οι ανωτέρω ενέργειες μπορούν αν γίνουν από την 'μπάρα πλοήγησης' που βρίσκεται στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης και συμβολίζεται με δύο αντίθετα βελάκια.  Η μπάρα πλοήγησης εκτός από τα βασικά κομβία πλοήγησης, έχει τρία επιπλέον κομβία
x: Μετάβαση σε πλήρη οθόνη (fullscreen).
Σπιτάκι: Επιστροφή στην αρχική θέση στο τρέχον πανόραμα
Κυκλικό βέλος: Σύντομη παρουσίαση έκθεσης.

Σημειωτέον ότι όταν η οθόνη μείνει ακίνητη για 2 λεπτά κάνει μια αυτόματη σύντομη παρουσίαση της έκθεσης διάρκειας περίπου 6 λεπτών, που μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή από τον χρήστη, κάνοντας κλικ στο ποντίκι.

Για υποστήριξη/παρατηρήσεις καλέστε: +30 210-3231387
ή στείλτε email:  info@athenscitymuseum.grInstructions

The exhibition can be seen using any popular web browser that supports HTML 5.0 either on Mac or on Windows (also on i-pads).  Help can be accessed by clicking on the '?' button at the top left of each application screen. For best viewing conditions, the user should right click on the application screen and select 'Fullscreen' on the popup window.

The application consists of 13 high resolution panoramas.  The folded map (top left of the screen) reveals the exhibition topview.  The clickable blue circles locate the position of each panorama, while the red solid circle shows the current panorama.  Information is also given for each item.  You can see each item by clicking on it.

For best exploration of panoramas, the use of a mouse with a wheel is recommended. By keeping the left mouse button continuously clicked, the user can move at any direction in the panorama.  The mouse wheel allows for zooming in / out.

Alternatively the navigation bar can be used (bottom left, two opposite arrows).  It has three additional buttons:
x: enter fullscreen
Small house: return to initial position in current panorama
Circular arrow:  Brief exhibition presentation

If the screen remains idle for 2 minutes, it carries out a six minute presentation of the exhibition which can be interrupted by the user at any time by clicking the mouse

For comments/support please call: +30210-3231387 or send an email: info@athenscitymuseum.gr