• Μείνετε σε επαφή
  •  
  •  
  •  
  •  

Προβολή Νέου

Ξεναγούν οι μαθητές.

Σάββατο, 01 Απριλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το «Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών» και το «Γυμνάσιο – Λύκειο Ώθηση»

σας προσκαλούν για μια μοναδική εμπειρία.

Συνεργασία Μουσείου και Σχολείου για μια βιωματική προσέγγιση Ιστορίας και Τέχνης.

Ξεναγούν οι μαθητές.

    Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε της έννοιες της Εκπαίδευσης και της Μάθησης. Αφήνοντας κατά μέρος τον παραδοσιακό εκπαιδευτικό ρόλο του παθητικού δέκτη μέσα στο στενό περιθώριο της αίθουσας διδασκαλίας, οι μαθητές της Ώθησης αναλαμβάνουν τη θέση του ξεναγού και για μία ημέρα παρουσιάζουν τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών στους συμμαθητές, τους γονείς και σε όλους του επισκέπτες του Μουσείου. Η εκδήλωση αυτή, αξιοποιώντας νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, φιλοδοξεί να αναδείξει διαχρονικές πολιτιστικές και εκπαιδευτικές αξίες, όπως ο εκπαιδευτικός ρόλος του μουσείου, η ανάπτυξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για την Τέχνη και η ανάδειξη του ιστορικού παρελθόντος ως μέσου για την κατανόηση του παρόντος και τον σχεδιασμό του μέλλοντος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, βασίζεται στην εκπαιδευτική θεώρηση που επιδιώκει την κατάκτηση της γνώσης με απτές, βιωματικές διαδικασίες ερμηνεύοντας κάθε αντικείμενο μέσω δράσεων συμμετοχικής παρατήρησης, όπου το κάθε άτομο μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα τις επιμέρους πτυχές του θέματος. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να διαπιστώσουν τόσο οι μαθητές όσο και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ότι η γνώση δεν είναι μία βαρετή διαδικασία αποστήθισης αλλά μια διαδικασία ανοικτής αλληλεπίδρασης, άσκησης πολλαπλών δεξιοτήτων και πρωτίστως ένα ερέθισμα για την κατανόηση του κόσμου και του ίδιου μας του εαυτού.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών

 το Σάββατο 1η Απριλίου 2017 από τις 10:30 ως τις 14:00.

 Ι. Παπαρρηγοπούλου 7, Πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα.