• Μείνετε σε επαφή
  •  
  •  
  •  
  •  

Ιστορία της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής

 
Εκλεκτή Φίλη και συνεργάτις του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία», η Κυρία Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ, Ιστορικός της Αρχιτεκτονικής – Ομ. Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., απέστειλε τον παρακάτω κατάλογο δημοσιεύσεων και ανακοινώσεών της, που αναρτήθηκαν προσφάτως στον διεθνή ιστότοπο www.academia.edu. Αφορούν κυρίως στην ιστορία της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής, αναδεικνύοντας τις θετικές όψεις της, που υποβαθμίζονται, ως μη ώφειλε, εντός και εκτός της Ελλάδος.

Κάθε δημοσίευση συνοδεύεται από τον αντίστοιχο σύνδεσμό της, ώστε να μπορεί να ανοίξει εύκολα και να διαβασθεί στην οθόνη του υπολογιστή ή/και να εκτυπωθεί ελεύθερα από όσους έχουν λογαριασμό google.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

  • Εκσυγχρονισμός και αυθεντικότητα στο πλαίσιο της παράδοσης του κλασικισμού. Το έργο του αρχιτέκτονα Βασιλείου Κουρεμένου στην Κωνσταντινούπολη  / Modernization and Originality within the Classical Tradition: The Work of Architect Basile Coureménos in Istanbul, 1911-1915

https://www.academia.edu/34255690/Εκσυγχρονισμός_και_αυθεντικότητα_στο_πλαίσιο_της_παράδοσης_του_κλασικισμού_Το_έργο_του_αρχιτέκτονα_Βασιλείου_Κουρεμένου_στην_Κωνσταντινούπολη_1911-1915

 

  • Άχρονη και ανθρωποκεντική νεωτερικότητα. Το αρχιτεκτονικό έργο του Νίκου Βαλσαμάκη

https://www.academia.edu/33420730/ΑΧΡΟΝΗ_ΚΑΙ_ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ_ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ._Το_αρχιτεκτονικό_έργο_του_Νίκου_Βαλσαμάκη

 

  • The architect and the planner: modernity and tradition in the work of Aris Konstantinidis and Constantinos Doxiadis (Ο αρχιτέκτων και ο πολεοδόμος: νεωτερικότητα και παράδοση στο έργο του Άρη Κωνσταντινίδη και του Κωνσταντίνου Δοξιάδη)

https://www.academia.edu/30769910/The_architect_and_the_planner_modernity_and_tradition_in_the_work_of_Aris_Konstantinidis_and_Constantinos_Doxiadis

 

  • Mediterranean Modernity and Postmodernity. The Architectural Work of Pericles Sakellarios (Μεσογειακή νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα. Το αρχιτεκτονικό έργο του Περικλή Σακελλάριου).

https://www.academia.edu/32184863/Mediterranean_Modernity_and_Postmodernity._The_Architectural_Work_of_Pericles_Sakellarios


  • Τhe friendship and cooperation between a German and a Greek architect, 1899-1914 (Πολιτισμική αλληλεπίδραση, νεωτερικότητα και ταυτότητα. Η φιλία και συνεργασία ενός Γερμανού και ενός Έλληνα αρχιτέκτονα)

https://www.academia.edu/32724722/Cultural_interaction_modernity_and_identity._The_friendship_and_cooperation_between_a_German_and_a_Greek_architect_1899-1914_


  • Το αρχαίο δράμα στη σύγχρονη σκηνή. Η συμβολή των ελλήνων σκηνογράφων και ενδυματολόγων

https://www.academia.edu/34437370/Το_αρχαίο_δράμα_στη_σύγχρονη_σκηνή_Η_συμβολή_των_Eλλήνων_σκηνογράφων_και_ενδυματολόγων__Ancient_Drama_on_the_Modern_Stage_The_contribution_of_Greek_Stage_and_Costume_Designers_